Tin tức xây dựng

Nghị định 32/2015 của Chính Phủ quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 25/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Nghị định có một số điểm mới đáng chú ý: – Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư, có hai vấn đề ...

Xem chi tiết »